Search Property

raaj
8 months ago

No commission ,आकर्षक जग्गा तुरुन्त बिक्रीमा !! दमौलीमा 50 रोपनी जग्गा बिक्रीमा छ । आना को रू 70,000 negotiable । बिजुली बत्ति ,पानी,ईन्टरनेट पुगेको ,रोडले छोयेको इटाभटटा ,कृषि फर्म, होटेल ,रिजोर्ट ,कुनै पनि कारखाना, dragon fruit को खेती ,गाई भैंसी फार्म को लागि अति उपयुक्त छ । सुन्दर माछापुछरे ,मार्दी हिमालको दृश्य देखिने ठाँउ छ […]